skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Beschermd monument  

Definitie

  • Een beschermd monument is een onroerend monument welke is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijke inschrijving vloeit een publiekrechtelijke beperking voort

Beschrijving

  • Een beschermd monument is een monument dat staat op de lijst van beschermde monumenten volgens de Monumentenwet 1988.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Monumentenwet 1988, Artikel 1 sub d

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Beschermd_monument

Download dit concept: