skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

besluit > besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering

voorkeursterm

besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering  

definitie

  • Een besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering is een besluit van de gemeenteraad om af te wijken van een milieukwaliteitsnorm met betrekking tot bodem, geluid en lucht en om af te wijken van de waarden en afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij.

heeft bovenliggend begrip

is specialisatie van

toelichting

  • Van een dergelijk feit wordt aantekening gemaakt. De gemeenteraad neemt een dergelijk besluit ten behoeve van het vestigen van milieugevoelige bestemmingen en in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit.

uitleg

  • In dit besluit beslist de gemeenteraad om af te wijken van de milieuregels voor bodem, geluid en lucht. Of om af te wijken van de waarden en afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/BesluitOpGrondVanDeInterimwetStadEnMilieubenadering

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 25-01-2008