skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Besluit of bevel, Waterstaatswet 1900  

Definitie

  • Een Besluit of bevel, Waterstaatswet 1900 is een besluit of bevel waarmee de uitvoerder van het beheer en onderhoud van waterstaatswerken wordt vastgesteld

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit zal aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort.

Beschrijving

  • Een besluit of bevel, Waterstaatswet 1900, is een besluit waarin staat wie zorgt voor het onderhoud en beheer van waterstaatswerken. Dat zijn bijvoorbeeld sloten, dijken en sluizen.

Redactionele opmerking

  • Artikel 1 lid 2 en 3 Waterstaatswet 1900

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_of_bevel_Waterstaatswet_1900

Download dit concept: