skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Besluit op basis van Belemmeringenwet Landsverdediging  

Definitie

  • Een Besluit op basis van Belemmeringenwet Landsverdediging is een besluit waarbij de Minister een vergunning verleent, wanneer bij enige wet, Koninklijk besluit of verordening een vergunning wordt gevorderd, voor de aanleg, de instandhouding of het gebruik van een werk ten behoeve van de landsverdediging.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit zal aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort

Beschrijving

  • Een besluit op basis van Belemmeringenwet Landsverdediging is dat de minister vergunning geeft om een iets aan te leggen, te behouden of te gebruiken dat nodig is om Nederland te verdedigen.

Redactionele opmerking

  • 20140321 Uitleg: van "voorziening", "iets" gemaakt. Zie document bevindingen redactieraad klare taal 2014.
  • Ontleend aan de Belemmeringenwet Landsverdediging, Artikel 3 lid 1 jo. Art. 1 lid 1 sub d

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_op_basis_van_Belemmeringenwet_Landsverdediging

Download dit concept: