skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Besluit op basis van woningwet  

Definitie

  • Een Besluit op basis van woningwet is een besluit die verplichtingen stelt aan het onderhoud, beheer en gebruik van een bouwwerk, open erf of terrein.

Is specialisatie van

Toelichting

  • De woningwet geeft voorschriften voor de volkshuisvesting, d.w.z. met betrekking tot woningbouw, en de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw. Het stelt verplichtingen aan het onderhoud, beheer en gebruik van een bouwwerk, open erf of terrein. Van een dergelijk feit zal aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort.

Beschrijving

  • Een besluit op basis van woningwet is dat de overheid besluit hoe iemand een woning, ander gebouw, tuin of terrein moet onderhouden, beheren en gebruiken.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Woningwet.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_op_basis_van_woningwet

Download dit concept: