skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Besluit tot heffen van baatbelasting, Gemeentewet  

Definitie

  • Een besluit tot heffen van baatbelasting is een besluit genomen door de Gemeenteraad inhoudende in welke mate de aan die voorzieningen verbonden lasten door middel van een baatbelasting zullen worden verhaald genomen voordat met het treffen van voorzieningen wordt aangevangen.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit zal aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort

Beschrijving

  • Een besluit tot heffen van baatbelasting is dat de gemeenteraad bepaalt wat de baatbelasting wordt voor voorzieningen die de gemeente gaat aanleggen.

Redactionele opmerking

  • 20140319 uitleg/definitie, hoofdletter b weggehaald. Als het de naam van een besluit betreft dan moet het met een hoofdletter. Je kunt dat terugvinden in het wetboek. Betreft het een omschrijving van het besluit, dan moet het met kleine letter. Hier gaat het om een omschrijving.
  • Ontleend aan Artikel 222 lid 2 Gemeentewet

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_tot_heffen_van_baatbelasting_Gemeentewet

Download dit concept: