skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Besluit tot sluiting gebouw, open erf of terrein, Woningwet  

Definitie

  • Een besluit tot sluiting gebouw, open erf of terrein, Woningwet is een besluit van het bevoegd gezag tot sluiting van een gebouw, open erf of terrein.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk besluit kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort. Dit besluit kan worden genomen indien sprake is van overtreding van gegeven voorschriften met betrekking tot de staat of het gebruik van een gebouw, open erf of terrein dat gepaard gaat met een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid, en er een klaarblijkelijk gevaar is op herhaling van de overtreding.

Beschrijving

  • Een besluit tot sluiting gebouw, open erf of terrein is dat de overheid beslist om een gebouw, tuin of terrein te sluiten. Dit beslist de overheid omdat de Woningwet wordt overtreden.

Redactionele opmerking

  • 20140319 uitleg/definitie, hoofdletter b weggehaald. Als het de naam van een besluit betreft dan moet het met een hoofdletter. Je kunt dat terugvinden in het wetboek.Betreft het een omschrijving van het besluit, dan moet het met kleine letter. Hier gaat het om een omschrijving.
  • Ontleend aan de Woningwet

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_tot_sluiting_gebouw_open_erf_of_terrein_Woningwet

Download dit concept: