skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Besluit tot sluiting object, Opiumwet  

Definitie

  • Een besluit tot sluiting object, Opiumwet is een besluit van de burgemeester tot het sluiten van woning, lokaal of bijbehorend erf

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk besluit kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk besluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort. Een besluit tot sluiting object, opiumwet wordt genomen indien in woningen of lokalen dan wel in, op of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II van de opiumwet wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.

Beschrijving

  • Een besluit tot sluiting object, Opiumwet is dat de burgemeester beslist om een woning, coffeeshop of andere ruimte en het terrein eromheen te sluiten. Dit beslist hij omdat de Opiumwet wordt overtreden.

Redactionele opmerking

  • 20140319 uitleg/definitie, hoofdletter b weggehaald. Als het de naam van een besluit betreft dan moet het met een hoofdletter. Je kunt dat terugvinden in het wetboek.Betreft het een omschrijving van het besluit, dan moet het met kleine letter. Hier gaat het om een omschrijving.
  • Ontleend aan Opiumwet en Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_tot_sluiting_object_Opiumwet

Download dit concept: