skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Besluit tot sluiting van woning, lokaal of bijbehorend erf, Gemeentewet  

Definitie

  • Een besluit tot sluiting van woning, lokaal of bijbehorend erf, Gemeentewet is een besluit van de burgemeester tot het sluiten van een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf

Is specialisatie van

Toelichting

  • Een Besluit Tot Sluiting Van Een Woning, Lokaal Of Bijbehorend Erf, Gemeentewetbeperkingenbesluit in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken.

Beschrijving

  • Een besluit tot sluiting van woning, lokaal of bijbehorend erf is dat de burgemeester beslist om een woning of andere niet-openbare ruimte en het terrein eromheen te sluiten. Dit beslist hij omdat de Gemeentewet wordt overtreden.

Redactionele opmerking

  • 20140319 uitleg/definitie, hoofdletter b weggehaald. Als het de naam van een besluit betreft dan moet het met een hoofdletter. Je kunt dat terugvinden in het wetboek.Betreft het een omschrijving van het besluit, dan moet het met kleine letter. Hier gaat het om een omschrijving.
  • Ontleend aan Gemeentewet en Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Besluit_tot_sluiting_van_woning_lokaal_of_bijbehorend_erf_Gemeentewet

Download dit concept: