skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wabo  

Definitie

  • Een Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wabo is een besluit tot het uitoefenen van bestuursdwang of het heffen van een dwangsom in het kader van bestuursrechtelijke handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Een dergelijk besluit is beperkingenbesluit in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperking Onroerende Zaken.

Beschrijving

  • Een bestuursdwangbesluit Wabo is dat de overheid beslist maatregelen te nemen om te zorgen dat iemand stopt met de Wabo te overtreden. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Een dwangsombesluit Wabo is dat de overheid beslist dat iemand haar geld moet betalen zolang hij de Wabo overtreedt. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Redactionele opmerking

  • De Wabo stelt algemene richtlijnen over vergunningen en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Artikel 1.1. Wabo geeft inzicht in de onderliggende wetgeving waarop dit betrekking heeft

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bestuursdwangbesluit_of_dwangsombesluit_Wabo

Download dit concept: