skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet  

Definitie

  • Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet is een besluit tot het uitoefenen van bestuursdwang of het heffen van een dwangsom in het kader van bestuursrechtelijke handhaving van regelingen ten aanzien van woningen

Is specialisatie van

Toelichting

  • In hoofdstuk I, II, III of IV van de Woningwet zijn voorschriften opgenomen waaraan een gebouw of bouwwerk moet voldoen. Voorbeelden zijn: -aanbrengen balustrade (balkon of trap) = veiligheid -aanbrengen van adequate ventilatie = gezondheid -opstelplaats aanrecht en kooktoestel = bruikbaarheid Als niet aan de voorschriften wordt voldaan kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van deze voorschriften. De Woningwet voorziet ook in de mogelijkheid om (bouw)werkzaamheden stil te leggen. Het stilleggen is een vorm van directe bestuursdwang. Als de werkzaamheden niet worden gestaakt kan deze directe bestuursdwang worden gevolgd door een last onder dwangsom. Een dergelijk besluit is beperkingenbesluit in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperking Onroerende Zaken.

Beschrijving

  • Een bestuursdwangbesluit Woningwet is dat de overheid beslist maatregelen te nemen om te zorgen dat iemand stopt met de Woningwet te overtreden. Een dwangsombesluit Woningwet is dat de overheid beslist dat iemand haar geld moet betalen zolang hij de Woningwet overtreedt.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Woningwet

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bestuursdwangbesluit_of_dwangsombesluit_Woningwet

Download dit concept: