skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Bevel buitengewone omstandigheden  

Definitie

  • Bevel buitengewone omstandigheden is een bevel ter verzekering van het beschikbaar blijven van goederen voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit kan aantekening worden gemaakt

Beschrijving

  • Een bevel buitengewone omstandigheden is een opdracht om te zorgen dat materialen klaar staan voor als er een oorlog is of kan komen. Of als er andere bijzondere situaties zijn die op een oorlog lijken of te maken hebben met een oorlog.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Besluit ex artikel 5 Wet van 10 juli 1952

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bevel_buitengewone_omstandigheden

Download dit concept: