skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Bevoegd aanlegger  

Definitie

  • De bevoegd aanlegger is degene die zich op 1 januari 2007 als eigenaar van een netwerk gedroeg. Hij is bevoegd de aanleg van een netwerk als bedoeld in artikel 17 lid 1 onder k van Boek 3 te doen inschrijven in de openbare registers en dat netwerk als eigenaar over te dragen en te bezwaren.

Is specialisatie van

Alternatieve term

  • Bevoegd aanleggerschap ex artikel 155a lid 1 Overgangwet Burgerlijk Wetboek

Beschrijving

  • De bevoegd aanlegger is degene die op 1 januari 2007 kon aantonen dat hij een netwerk heeft aangelegd en daarvoor een vergunning had. Een netwerk is een groep kabels en leidingen in en boven de grond. De bevoegd aanlegger mag dit netwerk dan bij het Kadaster laten registreren. Dit is nodig als hij het netwerk wil verkopen of een recht hierop wil laten gelden.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Bevoegd_aanlegger

Download dit concept: