skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Brandmerk  

Definitie

  • Een brandmerk is het nummer waaronder de teboekstelling van het schip in de openbare registers is geschied, gevolgd door de aanwijzing van de rubriek waartoe dat schip behoort, de aanduiding van het kantoor van de Dienst waar de teboekstelling is geschied, en het jaar van teboekstelling

Beschrijving

  • Een brandmerk is het kenmerk waaronder een schip in de openbare registers staat ingeschreven. Het kenmerk bestaat uit een nummer, de rubriek waarin het schip is ingedeeld, de naam van het register waar het schip is ingeschreven en het jaar van de inschrijving.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Kadasterwet.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Brandmerk

Download dit concept: