skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Dienende erf  

Definitie

  • Dienende erf is een onroerende zaak die met een last - een dulden of niet doen, of de verplichting tot onderhoud van eigen erf of van gebouwen, werken of beplantingen die zich geheel of gedeeltelijk op het dienend erf bevinden - is bezwaard ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersend erf.

Is specialisatie van

Alternatieve term

  • Lijdend erf

Toelichting

  • Onder erf wordt verstaan een grondstuk, een waterperceel daaronder begrepen.

Beschrijving

  • Het dienende erf is het stuk grond waarvan de eigenaar iets moet toestaan aan de eigenaar van het heersende erf.

Redactionele opmerking

  • 20140218 Klare Taal definitie aangepas n.a.v. INKA bericht
  • 20140219 "Wat moet worden toegestaan is beschreven in de erfdienstbaarheid" weggehaald bij de uitleg, omdat dit bij het begrip erfdienstbaarheid niet helderder wordt uitgelegd. N.a.v. eigen bevindingen.
  • 20140220 van "heersende erf" gemaakt "van het heersende erf", n.a.v. eigen bevindingen
  • 20141802 Klare Taal definitie aangepas n.a.v. INKA bericht
  • Onder erf wordt verstaan een grondstuk, een waterperceel daaronder begrepen.
  • Ontleend aan het Burgerlijk wetboek, artikel 5:70 e.v.

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Dienende_erf

Download dit concept: