skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Erfgenaam  

Definitie

  • Een erfgenaam is een persoon die voor het geheel of voor een evenredig deel in de vermogensrechtelijke positie van de erflater treedt.

Is specialisatie van

Alternatieve term

  • Erven

Toelichting

  • Erfgenamen zijn door hun opvolging voor het geheel of een evenredig deel rechtsverkrijgers onder algemene titel. Het gaat daarbij niet alleen om het krijgen van vermogensrechten (positief), maar ook om de negatieve gevolgen.

Beschrijving

  • De erfgenaam is de persoon die de bezittingen en schulden of een deel ervan erft van iemand die is overleden.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan Pitlo/Van der Burght, Ebben, Erfrecht &Asser-Van Der Ploeg-Perrick (Erfrecht), blz. 1

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Erfgenaam

Download dit concept: