skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Erfverpachter  

Definitie

  • De Erfverpachter is de eigenaar die zijn onroerende zaak belast met een recht van erfpacht ten behoeve van de erfpachter.

Is specialisatie van

Beschrijving

  • De erfverpachter is de eigenaar van een stuk grond die een ander het recht geeft deze grond tegen betaling te houden of te gebruiken.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek, artikel 5:85 e.v.

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Erfverpachter

Download dit concept: