skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening  

Definitie

  • Een Exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening is een vastgesteld plan dat van toepassing is op gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Een exploitatieplan omvat ondermeer een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van openbare ruimte in het exploitatiegebied

Beschrijving

  • Een exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening is een plan waarin de gemeenteraad besluit wat er nodig is om een bouwplan voor een bepaald gebied uit te voeren. Het bouwplan is door de regering vastgesteld met een algemene maatregel van bestuur. Dit is een uitwerking van de wet.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Wet ruimtelijke ordening

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Exploitatieplan_Wet_ruimtelijke_ordening

Download dit concept: