skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Gedoogplicht  

Definitie

  • Een gedoogplicht is de plicht om werken van algemeen belang te gedogen, zo nodig tegen een schadevergoeding.

Toelichting

  • Aan particulieren kan de gedoogplicht alleen worden opgelegd als hun belangen redelijkerwijs geen onteigening vorderen.

Beschrijving

  • Gedoogplicht is dat iemand moet toestaan dat de overheid werkzaamheden uitvoert die een algemeen belang hebben. Als hij door die werkzaamheden schade heeft, kan de overheid de schade betalen.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Belemmeringenwet Privaatrecht

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gedoogplicht

Download dit concept: