skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Gedoogplicht op basis van Grondwaterwet  

Definitie

  • Een gedoogplicht op basis van de Grondwaterwet is een gedoogplicht door Gedeputeerde Staten opgelegd aan rechthebbenden, op grond waarvan zij het verrichten van een onderzoek ter plaatse, zomede het aanbrengen, het aanwezig zijn, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van de voor dat onderzoek nodige middelen, moeten gedogen

Is specialisatie van

Beschrijving

  • De gedoogplicht op basis van Grondwaterwet is dat iemand die rechten heeft op grond waar grondwater in zit, een onderzoek van het grondwater moet toestaan. Ook moet hij alles toestaan wat nodig is om dat onderzoek te laten doen. Het onderzoek en de medewerking daaraan zijn een beslissing van de provincie.

Redactionele opmerking

  • Ontleent aan artikel 31 jo. Art 32 Grondwaterwet. De grondwaterwet is per 22 december 2009 komen te vervallen.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gedoogplicht_op_basis_van_Grondwaterwet

Download dit concept: