skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Gekozen woonplaats  

Definitie

  • Een Gekozen woonplaats is een woonplaats van een natuurlijk persoon die hij in afwijking van artikel 1:10 Burgerlijk Wetboek kan kiezen, wanneer de wet hem daartoe verplicht, of wanneer de keuze bij schriftelijke of langs elektronische weg aangegane overeenkomst voor een of meer bepaalde rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen geschiedt en voor de gekozen woonplaats een redelijk belang aanwezig is.

Is specialisatie van

Beschrijving

  • Een gekozen woonplaats is dat iemand afspreekt in welke plaats hij bepaalde beslissingen zal nemen of acties zal doen. Soms bepaalt de wet die plaats. Soms beslist de persoon zelf in een overeenkomst wat de plaats wordt.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Gekozen_woonplaats

Download dit concept: