skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Handhavingsbesluit Wabo  

Definitie

  • Handhavingsbesluit Wabo is een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang, respectievelijk besluit tot oplegging van een last onder dwangsom van het bevoegd gezag, gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Is specialisatie van

Beschrijving

  • Een handhavingsbesluit Wabo is een besluit waarin de overheid eist dat iemand stopt met het overtreden van de Wabo. Doet hij dat niet, dan neemt de overheid maatregelen of moet die persoon geld betalen. Wabo is de afkorting van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Handhavingsbesluit_Wabo

Download dit concept: