skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Heersende erf  

Definitie

  • Een heersende erf is een onroerende zaak waarop een erfdienstbaarheid is gevestigd ten gunste van een ieder die het heersende erf verkrijgt of gebruikt.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Onder erf wordt verstaan een grondstuk, een waterperceel daaronder begrepen.

Beschrijving

  • Het heersende erf is het stuk grond waarvan de eigenaar iets mag van de eigenaar van het dienende erf.

Redactionele opmerking

  • 20140218 Klare Taal definitie aangepast n.a.v. INKA bericht
  • 20140219 zinsnede "Wat mag is beschreven in de erfdienstbaarheid" weggelaten, omdat dit bij erfdienstbaarheid niet helderder is omschreven. N.a.v. eigen bevindingen.
  • 20140220 "van het dienende erf" "eigenaar van het dienende erf" gemaakt, n.a.v. eigen bevindingen
  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek, artikel 5:70 e.v.

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Heersende_erf

Download dit concept: