skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Hypotheeknemer  

Definitie

  • De Hypotheeknemer is degene die een recht van hypotheek heeft op het registergoed van de hypotheekgever.

Is specialisatie van

Beschrijving

  • De hypotheeknemer is de persoon, bank of instelling die als eerste een registergoed van een ander mag verkopen als die ander de lening verbonden aan het recht van hypotheek niet meer kan betalen.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek, Artikel 3:260 e.v.

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Hypotheeknemer

Download dit concept: