skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Kadastrale grens  

Definitie

  • Een Kadastrale Grens is de weergave van een grens op de kadastrale kaart die door de dienst van het Kadaster tussen percelen vastgesteld wordt, op basis van inlichtingen van belanghebbenden en met gebruikmaking van de aan de kadastrale kaart ten grondslag liggende bescheiden die in elk geval de landmeetkundige gegevens bevatten van hetgeen op die kaart wordt weergegeven.

Beschrijving

  • De kadastrale grens is de grens tussen twee stukken grond op een kadastrale kaart. Het Kadaster bepaalt die grens met informatie van betrokken partijen en met andere documenten met landmeetkundige gegevens over de stukken grond.

Redactionele opmerking

  • 20140821 "een kadastrale grens is een grens....." aangepast in "een kadastrale grens is een weergave van een grens op de kadastrale kaart" dit wijkt af van de wetstekst, omdat dit anders geïmplementeerd. BOM BRK
  • 20140909 (TM) ook doorgevoerd in de uitleg. Was "Dit is de grens tussen stukken grond die het Kadaster heeft vastgesteld. Het Kadaster bepaalt die grens volgens informatie van betrokken partijen en volgens andere documenten met landmeetkundige gegevens over de stukken grond."
  • Ontleend aan de Kadasterwet
  • Uitleg voldoet niet aan standaard opbouw, dit hoeft bij de uitleg niet, om het niet ingewikkelder te maken. Zie document bevindingen redactieraad klare taal maart 2014.

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kadastrale_grens

Download dit concept: