skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Kerkgenootschap  

Definitie

  • Een Kerkgenootschap is een rechtspersoon welke zich de gemeenschappelijke godsverering harer leden, op de grondslag van gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen, ten doel stelt

Is specialisatie van

Toelichting

  • Kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid.

Beschrijving

  • Een kerkgenootschap is een organisatie die het doel heeft mensen met dezelfde godsdienst samen hun geloof te laten beleven.

Redactionele opmerking

  • 20140218 Klare Taal definitie aangepast n.a.v. INKA bericht
  • De wetgever heeft bewust gekozen om het begrip "kerkgenootschap" niet nader te definieren. Uiteindelijk zal de rechter moeten beoordelen of het in voorkomende gevallen om een kerkgenootschap gaat. De definitie is opgesteld op basis van een arrest van de Hoge Raad (HR 23 juli 1946, NJ 1947, 1). Het ging in dit arrest overigens niet nadrukkelijk om het formuleren van een definitie van het begrip.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kerkgenootschap

Download dit concept: