skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Er is geen term voor dit concept in deze taal.

Voorkeursterm

Kerkgenootschap (nl)  

Definitie

  • A parish is a legal person which aims at the communal worship of its members on the basis of communal religious conviction.

Is specialisatie van

Redactionele opmerking

  • 20140218 Klare Taal definitie aangepast n.a.v. INKA bericht
  • De wetgever heeft bewust gekozen om het begrip "kerkgenootschap" niet nader te definieren. Uiteindelijk zal de rechter moeten beoordelen of het in voorkomende gevallen om een kerkgenootschap gaat. De definitie is opgesteld op basis van een arrest van de Hoge Raad (HR 23 juli 1946, NJ 1947, 1). Het ging in dit arrest overigens niet nadrukkelijk om het formuleren van een definitie van het begrip.

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Kerkgenootschap

Download dit concept: