skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Koopovereenkomst, art. 10 WVG  

Definitie

  • Een Koopovereenkomst, art. 10 WVG is een koopovereenkomst betreffende een onroerende zaak, dan wel een overeenkomst behelzende een verplichting van de vervreemder betreffende een onroerende zaak, waarbij de verkoper een aangewezen grond niet eerst aan de gemeente hoeft aan te bieden

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit kan aantekening worden gemaakt. Een dergelijk feit heeft gevolgen voor de publiekrechtelijke beperking

Beschrijving

  • Dit is een overeenkomst waarbij de verkoper een bepaald stuk grond niet eerst aan de gemeente hoeft aan te bieden.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan Wet Voorkeursrechten Gemeenten
  • Uitleg voldoet niet aan standaard opbouw, dit hoeft bij de uitleg niet, om het niet ingewikkelder te maken. Zie document bevindingen redactieraad klare taal maart 2014.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Koopovereenkomst_art._10_WVG

Download dit concept: