skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Landinrichtingsrente  

Definitie

  • Landinrichtingsrente zijn de kosten die uit 's Rijks kas worden voorgeschoten en vervolgens over de verkavelde percelen worden omgeslagen.

Toelichting

  • Van een dergelijk feit kan aantekening worden gemaakt

Redactionele opmerking

  • 20140224 Begrip toegevoegd
  • Ontleend aan het besluit Landinrichtingsrente

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Landinrichtingsrente

Download dit concept: