skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Mandeligheid  

Definitie

  • Mandeligheid is het ontstaan van een gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, van eigenaars van twee of meer erven, doordat de bestemming van het gemeenschappelijk nut is vastgelegd in een tussen de eigenaars opgemaakte notariële akte en dat deze akte is ingeschreven in de openbare registers.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Mandeligheid is een afhankelijk recht: indien een der erven overgedragen wordt, houdt dit ook in dat het aandeel in de mandelige zaak overgedragen wordt. Omgekeerd is overdracht van genoemd aandeel - los van het erf - in het algemeen onmogelijk. Een vordering tot verdeling, die bij gewone gemeenschappelijke eigendom bestaat, is uitgesloten. Mandeligheid komt vaak voor bij gemeenschappelijke achterpaden, parkeerplaatsen en dergelijke.

Beschrijving

  • Mandeligheid is dat er bij een stuk grond een ander stuk grond of soms een gebouw hoort waar iemand samen met anderen eigenaar van is. De mandeligheid is geregeld in een akte bij de notaris die is ingeschreven in de openbare registers. Daarnaast is een vrijstaande muur, hek of heg ook mandelig wanneer de erfgrens van twee percelen hier in de lengterichting onderdoor loopt.

Redactionele opmerking

  • 20140821 definitie van toegankelijker gemaakt. Zie BOM BRK.
  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Mandeligheid

Download dit concept: