skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Niet-natuurlijk persoon  

Definitie

  • Een niet-natuurlijk persoon is een rechtspersoon of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid

Is generalisatie van

Toelichting

  • Een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid is een rechtsvorm behorend bij een georganiseerde groep van natuurlijke personen en/of rechtspersonen die zelf niet in het recht is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid zijn de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV).

Beschrijving

  • Een niet-natuurlijk persoon is een organisatie of samenwerkingsverband dat rechten en plichten heeft.

Redactionele opmerking

  • 20140218 Klare Taal definitie aangepas n.a.v. INKA bericht
  • Dit begrip kent zijn oorsprong in het stelsel van basisregistraties en kent geen expliciete wettelijke grondslag

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Niet-natuurlijk_persoon

Download dit concept: