skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Notaris  

Definitie

  • Een Notaris is een persoon die als openbaar ambtenaar is benoemd en beëdigd en niet geschorst of gedefungeerd is en die krachtens de wet is belast met het ten behoeve van partijen opmaken van bepaalde authentieke akten, indien hem dat door partijen wordt verzocht of als de wet dit aan hem opdraagt.

Is specialisatie van

Beschrijving

  • Een notaris is een persoon die volgens de wet aktes voor anderen mag maken. Dit doet hij omdat anderen dit aan hem vragen of omdat het in de wet staat. Een notaris is door de minister benoemd en beëdigd als openbaar ambtenaar. Hij mag niet zijn geschorst of uit zijn ambt zijn gezet.

Redactionele opmerking

  • Wet om het Notarisambt

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Notaris

Download dit concept: