skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Ondercuratelestelling  

Definitie

  • Ondercuratelestelling is een uitspraak van de kantonrechter waarbij een meerderjarige het beheer en de beschikking over zijn goederen is ontnomen.

Toelichting

  • Een ondercuratelestelling kan plaatsvinden wegens een geestelijke stoornis, waardoor iemand, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen, of wegens verkwisting , of wegens gewoonte van drankmisbruik waardoor hij zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, of zijn eigen veiligheid in gevaar brengt. Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld het kopen van een huis. Alle lopende ondercuratelestellingen zijn opgenomen in het openbare curateleregister.

Beschrijving

  • Een ondercuratelestelling is een besluit van de rechter dat een meerderjarig iemand niet meer zelf mag beslissen wat hij met zijn eigendommen doet. De rechter wijst een curator aan. Hij beslist en handelt namens de eigenaar van de eigendommen.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Ondercuratelestelling

Download dit concept: