skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Onroerend monument  

Definitie

  • Een onroerend monument is een onroerende zaak welke van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, zijn betekenis voor de wetenschap of zijn cultuurhistorische waarde.

Is specialisatie van

Beschrijving

  • Een onroerend monument is een stuk grond, gebouw of ander bouwwerk dat belangrijk is voor de samenleving omdat het bijzonder mooi is of omdat het een bijzondere wetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis heeft.

Redactionele opmerking

  • 20140321 uitleg gewijzigd n.a.v. document bevindingen redactieraad klare taal maart 2014
  • Ontleend aan de Monumentenwet 1988 en het Burgerlijk Wetboek

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Onroerend_monument

Download dit concept: