skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

publiekrechtelijke beperking > plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur

voorkeursterm

plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur  

definitie

  • Een plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur is een plicht tot onderhoud of verbod met betrekking tot waterstaatkundige verzorging die volgt uit de Keur. Het betreffende perceel is dan gelegen binnen een beschermd gebied van een waterstaatswerk. Dit betekent dat de Keur van het hoogheemraadschap van toepassing is en er beperkingen gelden voor de bescherming van de dijk of de sloot of dat er een onderhoudsplicht (zoals maaien of baggeren) van toepassing is.

heeft bovenliggend begrip

is specialisatie van

toelichting

  • Van een dergelijk feit kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijke Keur vloeit een publiekrechtelijke beperking voort. ‘Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur’ betekent dat op het betreffende perceel de Keur van toepassing is. Voor een goede taakuitoefening van het waterschap zijn er regels opgesteld waar iedereen in het beheersgebied zich aan moet houden. Deze regels staan in de Keur en zijn bedoeld om het watersysteembeheer goed te kunnen uitvoeren.

uitleg

  • Een plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur is dat het waterschap besluit dat iemand iets moet doen of laten voor het onderhoud en beheer van waterstaatswerken. Dit zijn bijvoorbeeld sloten, dijken en sluizen. Het waterschap besluit dit volgens de regels die staan in zijn verordening.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/PlichtTotOnderhoudOfVerbodsbepalingKrachtensWaterschapskeur

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 25-01-2008