skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand, Woningwet  

Definitie

  • Een plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand, Woningwet is een door het bevoegd gezag opgelegde plicht tot het treffen van bouwkundige maatregelen om een bouwwerk in overeenstemming te brengen met redelijke eisen van welstand.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijke plicht kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijke plicht vloeit een publiekrechtelijke beperking voort

Beschrijving

  • Een plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand, Woningwet is dat de gemeente bepaalt dat iemand een gebouw moet aanpassen zodat het voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Deze eisen staan in de welstandsnota van de gemeente en in de Woningwet.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Plicht_tot_het_treffen_van_voorzieningen_ten_behoeve_van_eisen_van_welstand_Woningwet

Download dit concept: