skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur  

Definitie

  • Een Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur is een plicht tot onderhoud of verbod met betrekking tot waterstaatkundige verzorging die volgt uit de keur.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Van een dergelijk feit kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijke keur vloeit een publiekrechtelijke beperking voort. 'Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur' betekent dat op het betreffende perceel de Keur van toepassing is. Voor een goede taakuitoefening van het waterschap zijn er regels opgesteld waar iedereen in het beheersgebied zich aan moet houden. Deze regels staan in de Keur en zijn bedoeld om het watersysteembeheer goed te kunnen uitvoeren.

Beschrijving

  • Een Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur is dat het waterschap besluit dat iemand iets moet doen of laten voor het onderhoud en beheer van waterstaatswerken. Dit zijn bijvoorbeeld sloten, dijken en sluizen. Het waterschap besluit dit volgens de regels die staan in zijn verordening.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Plicht_tot_onderhoud_of_verbodsbepaling_krachtens_waterschapskeur

Download dit concept: