skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Provinciaal monument  

Definitie

  • Een Provinciaal monument is een onroerend monument aangewezen door een bestuursorgaan van de provincie.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Een dergelijke aanwijzing vindt plaats met een beperkingenbesluit. Hiervan kan aantekening worden gemaakt. Uit een dergelijk beperkingenbesluit vloeit een publiekrechtelijke beperking voort. Voordat een onroerend monument een beschermd monument wordt, kan een provincie besluiten om al wel de richtlijnen van een beschermd monument van toepassing te laten verklaren. Het is dus nog geen beschermd monument, maar alle richtlijnen zijn er al wel op van toepassing.

Beschrijving

  • Een provinciaal monument is een gebouw of ander bouwwerk dat volgens de provincie een monument is omdat het heel bijzonder is.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan Artikel 1 lid b sub 5 Wkpb

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Provinciaal_monument

Download dit concept: