skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

voorkeursterm

publiekrechtelijke beperking  

definitie

  • Een publiekrechtelijke beperking is een beperking van de bevoegdheid tot gebruik van of beschikking over een onroerende zaak of een recht waaraan die onroerende zaak is onderworpen, niet zijnde een privaatrechtelijke beperking en/of een schuldplichtigheid die rust op een onroerende zaak of een recht waaraan die onroerende zaak is onderworpen.

toelichting

  • Onder een publiekrechtelijke beperking wordt verstaan iedere inbreuk op het recht van gebruik en beschikking van onroerende zaken, welke krachtens wet- of regelgeving door de overheid wordt gemaakt. Het zijn door de overheid opgelegde beperkingen. Deze beperkingen bepalen wat wel of niet met een stuk grond of gebouw mag gebeuren. Het aanwijzingsbesluit bevat een overzicht waaruit de verschillende publiekrechtelijke beperkingen gehaald kunnen worden. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld: •beschermde monumenten; •beschermde leefomgeving (natuurmonumenten); •bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond); •maatregelen nodig voor de landsverdediging; •eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen.

uitleg

  • Een publiekrechtelijke beperking is dat de overheid besluit dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond. Bij een publiekrechtelijke beperking gaat het niet om een beperking volgens het privaatrecht.

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/concept/PubliekrechtelijkeBeperking

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 25-01-2008