skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Publiekrechtelijke rechtspersoon  

Definitie

  • Een Publiekrechtelijke rechtspersoon is De Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een lichaam waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend.

Beschrijving

  • Een publiekrechtelijk rechtspersoon is het Rijk, een provincie, gemeente, waterschap of andere overheden die volgens de Grondwet een verordenende bevoegdheid heeft. Dit betekent dat zij over bepaalde zaken regels mogen maken en beslissingen mogen nemen.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Publiekrechtelijke_rechtspersoon

Download dit concept: