skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Recht van vruchtgebruik  

Definitie

  • Een recht van vruchtgebruik is een zakelijk recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten.

Is specialisatie van

Alternatieve term

  • Vruchtgebruik

Toelichting

  • Wanneer iemand eigenaar is van een stuk land, dan heeft hij onder meer het recht op de vruchten en andere opbrengsten van dat land; is het verpacht dan moet de pacht dus aan hem worden afgedragen. Nu vestigt hij ten behoeve van een derde het recht van vruchtgebruik op zijn land. Hierdoor verkrijgt die derde het recht om het land te gebruiken en er de vruchten van te genieten. Vestiging van vruchtgebruik vindt overeenkomstig de regels van overdracht plaats. Het recht van vruchtgebruik kan voor een aantal jaren worden gevestigd, maar meestal is de duur van het recht afhankelijk gesteld van het leven van de genieter; in ieder geval gaat het bij diens overlijden teniet, ook al is de termijn nog niet verstreken. Vruchtgebruik kan niet worden gevestigd voor langer dan het leven van de vruchtgebruiker. Is de vruchtgebruiker een rechtspersoon, dan eindigt het vruchtgebruik door ontbinding van de rechtspersoon, en in ieder geval na verloop van een periode van dertig jaren na de dag van vestiging. Een bijzonderheid van vruchtgebruik is nog, dat het ook ten opzichte van roerende goederen en van verbruikbare zaken kan worden ingesteld.

Beschrijving

  • Een recht van vruchtgebruik is het recht om goederen van een ander te gebruiken. Als die goederen nog wat opleveren, mag hij dat ook hebben of houden.

Redactionele opmerking

  • ontleend aan het Burgerlijk Wetboek

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Recht_van_vruchtgebruik

Download dit concept: