skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Rechtspersoon  

Definitie

  • Een rechtspersoon is een rechtssubject die zelfstandig drager is van rechten en met een natuurlijk persoon gelijk staat, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.

Toelichting

  • Rechtspersonen zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen of kerkgenootschappen.

Beschrijving

  • Een rechtspersoon is een organisatie die net als een natuurlijk persoon rechten en plichten heeft.

Redactionele opmerking

  • 20140218 Uitleg gewijzigd n.a.v. INKA bericht
  • Ontleend aan het Juridisch Woordenboek, Fockema Andrea's. Het burgerlijk wetboek deel 2, eerste titel beschrijft welke entiteiten rechtspersoonlijkheid bezitten. Artikel 5 noemt dat rechtspersonen wat betreft het vermogensrecht gelijk staan aan natuurlijke personen

In andere talen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Rechtspersoon

Download dit concept: