skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Structuurvisiegebied  

Definitie

  • Een Structuurvisiegebied is een door de gemeenteraad, provinciale staten of Onze Minister aangewezen gebied waar ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied een structuurvisie voor is vastgesteld.

Is onderdeel van

Toelichting

  • De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente, provincie te voeren ruimtelijk beleid of de wijze waarop Onze Minister zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken.

Beschrijving

  • Een structuurvisiegebied is een gebied waarvoor een overheid een structuurvisie heeft gemaakt. Dit is een plan waarin staat hoe de ruimte in het gebied zal worden gebruikt en ingericht. Het gebied is aangewezen door het Rijk, de provincie of gemeente.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Wet ruimtelijke ordening

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Structuurvisiegebied

Download dit concept: