skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Verkrijging onder bijzondere titel  

Definitie

  • Verkrijging onder bijzondere titel is een verkrijging van eigendom door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.

Toelichting

  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek, Artikel 3:80 lid 1 en 3

Beschrijving

  • Verkrijging onder bijzondere titel is dat iemand eigenaar wordt van een goed doordat hij het juridisch krijgt nadat het goed aan hem is verkocht of door verjaring. Daarnaast kan een overheid een goed ook verkrijgen door iemand te onteigenen, de rechter bepaalt in dat geval dat de oude eigenaar geen eigenaar meer mag zijn. Iemand kan ook eigenaar worden door een andere manier die in de wet staat.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verkrijging_onder_bijzondere_titel

Download dit concept: