skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Verwerping nalatenschap  

Definitie

  • Verwerping nalatenschap is een negatieve keuze met betrekking tot een nalatenschap door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis door de erfgenaam.

Is specialisatie van

Toelichting

  • De verklaring wordt ingeschreven in het boedelregister. Van een dergelijke verklaring kan aantekening worden gemaakt.

Beschrijving

  • Een verwerping nalatenschap is dat iemand voor de rechtbank verklaart dat hij een erfenis niet wil hebben. De rechtbank ligt in het gebied waar de overledene het laatst woonde.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Burgerlijk Wetboek

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Verwerping_nalatenschap

Download dit concept: