skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Vicair beheer  

Definitie

  • Vicair beheer is een vorm van beheer over vicariegoederen.

Toelichting

  • Vicair beheer is een oude term uit het kerkelijk recht. Een vicair beheerder werd later erkend als rechtspersoon (stichting) en valt sinds 26 juli 1976 onder boek 2 Burgerlijk Wetboek. De Wet van 29 oktober 1892 (Stb. 240) geeft voorlopige maatregelen tot behoud van vicariegoederen.

Beschrijving

  • Vicair beheer is het beheer van vicariegoederen. Dit zijn goederen die eigendom zijn van de kerk.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan Nieuw Burgerlijk Wetboek.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vicair_beheer

Download dit concept: