skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Voorkeursrecht gemeenten  

Definitie

  • Een Voorkeursrecht gemeenten is een voorrang van gemeenten tot verwerving van een registergoed dat gezien zijn feitelijke gebruik en zijn planologische bestemming in beginsel in aanmerking komt voor verwerving.

Is specialisatie van

Toelichting

  • Het betreft gronden die begrepen zijn in een structuurvisie of in een bestemmingsplan waartoe de gemeenteraad een uitdrukkelijk besluit tot aanwijzing krachtens artikel 3 en 4 Wet voorkeursrecht Gemeenten.

Beschrijving

  • Voorkeursrecht gemeenten is dat een gemeente als eerste het recht heeft om een stuk grond of gebouwen te kopen. Dit recht kan de gemeente regelen als ze verwacht dat de koop van de grond of de gebouwen in de toekomst nodig kan zijn om een gebied op een bepaalde manier te kunnen inrichten of gebruiken.

Redactionele opmerking

  • 20140321 begrip is juist. Zie document bevindingen redactieraad klare taal.

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Voorkeursrecht_gemeenten

Download dit concept: