skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Vrijwillige ruilverkaveling  

Definitie

  • Een Vrijwillige ruilverkaveling is de schriftelijk aan te gane en in de openbare registers in te schrijven overeenkomst waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden bepaalde, hun toebehorende onroerende zaken samen te voegen, de gegeven massa op bepaalde wijze te verkavelen en onder elkaar bij notariële akte te verdelen.

Is specialisatie van

Alternatieve term

  • Ruilverkaveling bij overeenkomst

Beschrijving

  • Een vrijwillige ruilverkaveling is dat drie of meer eigenaren in een schriftelijke overeenkomst afspreken dat ze hun grond en gebouwen samenvoegen en opnieuw verdelen. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Wet inrichting landelijk gebied

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Vrijwillige_ruilverkaveling

Download dit concept: