skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

VOORKEURSTERM

Waterschap  

DEFINITIE

  • Een Waterschap is een openbaar lichaam welke de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied ten doel heeft.

IS SPECIALISATIE VAN

IS ONDERDEEL VAN

TOELICHTING

  • Een Waterschap heeft de zorg voor het watersysteem en voor het zuiveren van afvalwater; de zorg voor een of meer andere waterstaatsaangelegenheden kan aan haar opgedragen zijn of worden. Een waterschap staat onder toezicht van Provinciale Staten.

BESCHRIJVING

  • Een waterschap is een overheidsinstelling die alle waterstaatswerken in een bepaald gebied beheert en onderhoudt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sloten, dijken en sluizen.

REDACTIONELE OPMERKING

  • Ontleend aan de Waterschapswet

IN ANDERE TALEN

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Waterschap

Download dit concept: