skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Zelfstandig bestuursorgaan  

Definitie

  • Een zelfstandig bestuursorgaan is een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet hiërarchisch ondergeschikt aan een minister.

Is specialisatie van

Alternatieve term

  • ZBO

Beschrijving

  • Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een zelfstandig door de wet aangewezen persoon of instantie die een overheidstaak uitvoert. Dit is geregeld in de wet, een algemene maatregel van bestuur of een besluit van de minister.

Redactionele opmerking

  • 20140319 een stuk van de formele definitie is weggevallen. Zie document bevindingen redactieraad klare taal 14 mei.
  • Ontleend aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

URI

http://brk.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/Zelfstandig_bestuursorgaan

Download dit concept: